Elektromobily dosáhly 14% podílu na prodejích v EU, v Česku jich jezdí 20,3 tisíc

Tisková zpráva

20. října 2023, Brno

K 30. září 2023 bylo v České republice registrováno 20 323 osobních bateriových elektrických vozidel (BEV kat. M1), vyplývá z aktualizovaných dat na webu Čistá doprava. Během uplynulých devíti měsíců se jejich počet zvýšil o 45 %, kdy bylo registrováno 6 268 vozidel. Z 20 323 osobních BEV bylo 4 983 vozidel registrováno jako ojetých, tj. 24,5 %, 15 504 vozidel bylo registrováno na firmy, tj. 76,3 %. Téměř 40 % BEV bylo registrováno v Praze (8 053), následují Středočeský (3 784) a Jihomoravský kraj (1 885). Přibližně čtvrtinu letošních registrací evidovala Tesla (1 545), následovala Škoda (1 034) a Volkswagen (717), celkově nejvíc BEV evidovala v registru Škoda (4 008), dále Tesla (3 502) a Volkswagen (2 396).

Celkem bylo v Centrálním registru vozidel evidováno 31 418 BEV: 9 642 kat. L, 20 323 kat. M1, 149 kat. M3, 1 254 kat. N1, 3 kat. N2, 17 kat. N3 a 30 BEV zařazených jako ostatní.

Nejregistrovanější bateriová elektrická vozidla dle kategorie a značky:
- Kategorie L: HECHT (2 822), AKUMOTO (503), SUPER SOCO (477)
- Kategorie M1: ŠKODA (4 008), TESLA (3 502), VOLKSWAGEN (2 396)
- Kategorie M3: SOR (69), ŠKODA (43), SOLARIS (24)
- Kategorie N1: ALKE' (143), RENAULT (130), NISSAN (125)
- Kategorie N2: FORD (2), FIAT (1)
- Kategorie N3: VOLVO (9), MERCEDES-BENZ (4), FRAMO (3)

K 30. září 2023 bylo v České republice registrováno 12 527 osobních plug-in hybridních vozidel (PHEV kat. M1). Během uplynulých devíti měsíců se jejich počet zvýšil o 4 142. Nejvíce byla s přibližně pětinovým podílem zastoupena značka Škoda (2 589), před BMW (1 693), Mercedes-Benz (1 592), Volvem (1 152), Hyundai (769) a Mitsubishi (716). Celkem 1 742 osobních PHEV bylo registrováno jako ojetých, tj. 13,9 %, 9 926 vozidel bylo registrováno na firmy, tj. 79,2 %. Téměř 47 % osobních plug-in hybridů bylo registrováno v hl. m. Praze (5 858), následoval kraj Středočeský (1 717), Jihomoravský (918), Moravskoslezský (698), Královéhradecký (462) a další.

Ke stejnému datu bylo v Česku registrováno 25 osobních vozidel s vodíkovým palivovým článkem, během devíti měsíců přibylo 13 vozidel. Z celkového počtu bylo 21 značky Toyota a 4 Hyundai. Celkem 18 vozidel bylo registrováno v hl. m. Praze, tři v Moravskoslezském kraji, dvě ve Středočeském a po jednom v Karlovarském a Ústeckém kraji.


Obrázek 1 Osobní elektrická vozidla kat. M1 s externím dobíjením/plněním v Česku [CDV, stav k 30. září 2023]

Podle aktuálních dat Evropského sdružení výrobců automobilů bylo v zemích Evropské unie v období leden–září letošního roku registrováno více než 1,1 mil. nových osobních BEV (meziroční nárůst o 55 %), které se na celkových registracích podílely 14 %. Nejvíce BEV bylo registrováno v Německu (387 tis.), Francii (205 tis.) a Nizozemsku (85 tis.), nejvyšší tržní podíl si pak BEV držely ve Švédsku (39 %), Finsku (33 %) a Dánsku (33 %). Česká republika skončila v podílu registrací nových osobních bateriových elektrických vozidel mezi zeměmi Evropské unie s 2,8 %, před Slovenskem na předposledním místě – detaily viz interaktivní sestava Registrace nových osobních vozidel v EU na webu Čistá doprava.


Obrázek 2 Vývoj registrací nových osobních elektrických vozidel s externím dobíjením v zemích EU [ACEA, stav k 30. září 2023]

„Z aktuálních evropských dat je zajímavý klesající trend podílu plug-in hybridních vozidel ve prospěch těch bateriových. Zatímco v letech 2020 a 2021 dosahovaly téměř stejných hodnot, v loňském a letošním roce již mají se 14% podílem navrch bateriové elektromobily před těmi plug-in hybridními (7,5 %). Jedním z důvodů může být omezování podpor v některých zemích, ale také postupný pokles cen bateriových elektromobilů (viz např. Tesla), nabídka dostupnějších modelů apod. I přes poměrně zajímavý nárůst bateriových elektromobilů v letošním roce u nás, patří Česká republika jak dlouhodobě, tak v tomto roce, spolu se Slovenskem na chvost mezi zeměmi EU v podílu registrací nových vozidel.Také proto je zajímavé podívat se na situaci na tzv. sekundárním trhu, protože přibližně čtvrtina elektromobilů v ČR byla registrovaná jako ojetých, tzn. s opakovanou registrací. Zde je nutné podotknout, že z uvedených ojetin přibližně ¾ není starších 3 let, jedná se tedy převážně o zánovní vozidla. Z celkem 4 983 těchto ojetin bylo 43 % registrováno na osoby a 57 % na firmy, nejvíce ojetých vozidel bylo evidováno u značek Tesla (1 039), BMW (905) a Volkswagen (601). U nově registrovaných vozidel je pouze 17 % z nich registrováno na osoby a 83 % na firmy, nejvyšší počet vozidel pouze s jednou registrací evidovala Škoda (3 881), Tesla (2 463) a Volkswagen (1 795). Nejoblíbenější značkou elektromobilů mezi soukromými osobami byla s 968 vozidly Tesla, dále Škoda (510) a BMW (491), mezi firemní klientelou pak Škoda (3 494), Tesla (2 534) a Volkswagen (1 908). Téměř 40 % osobních elektromobilů bylo registrováno v hl. m. Praze,“ uvádí Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

Mezi elektrická vozidla s externím dobíjením/plněním jsou zařazena bateriová elektrická (BEV), kterých bylo v České republice napříč všemi kategoriemi registrováno 31 418, plug-in hybridní (PHEV), 12 527 registrací kategorie M1 a vozidla s vodíkovým palivovým článkem (FCEV), 25 registrací kategorie M1. Celkem tak bylo v České republice registrováno 43 970 elektrických vozidel s externím dobíjením/plněním. Detailní informace k počtu registrací v jednotlivých kategoriích jsou obsahem aktualizované interaktivní sestavy, která je k dispozici na webových stránkách Čistá doprava zde.

Zdroj vstupních dat: web Čistá doprava, Ministerstvo dopravy, ACEA
Grafika: Čistá doprava, CDV
Odkaz: https://www.cistadoprava.cz/

Kontakt
Ing. Lukáš Kadula
+420 778 888 359, lukas.kadula@cdv.cz
Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.