Jezdíte bateriovým elektromobilem? Pomozte nám s průzkumem, děkujeme.

Tisková zpráva

18. března 2024, Brno

V České republice je provozováno bezmála 24 tis. osobních bateriových elektromobilů, které mají k dispozici více než 4 600 veřejných dobíjecích bodů (bližší informace viz aktuálnístatistiky). Centrum dopravního výzkumu ve spolupráci s Ministerstvem dopravy realizuje v roce 2024 prostřednictvím webových stránek Čistá doprava on-line průzkum „Zvyklosti při dobíjení bateriových elektromobilů“, jehož výsledky pomohou mimo jiné s koncepčním plánováním rozvoje elektromobility v České republice.

„Průzkum je zaměřen na vlastníky nebo uživatele osobních bateriových elektrických vozidel a je strukturován do několika otázek, jejichž vyplnění zabere řádově několik minut. Otázky jsou zaměřeny na parametry užívaného elektromobilu, způsob jeho provozu, a především na zvyklosti dobíjení jak v režimu neveřejného (zpravidla doma nebo ve firmě), tak veřejného dobíjení. Finální výsledky průzkumu zveřejníme do konce roku 2024 na webových stránkách cistadoprava.cz,“ uvádí Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.

„Z šetření chceme mj. kvantifikovat podíl veřejného a neveřejného dobíjení, ale zajímají nás i související oblasti jako možnosti dobíjení z fotovoltaické elektrárny, využívání speciální distribuční sazby určené pro dobíjení elektromobilů apod. Výsledky budeme pečlivě analyzovat právě s ohledem na další koncepční rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury, kterou dlouhodobě podporujeme prostřednictvím výzev v Operačním programu Doprava,“ doplňuje Jan Bezděkovský, pověřenec ministra pro čistou mobilitu z Ministerstva dopravy.

Jak bude průzkum probíhat? Účast veřejnosti je zcela dobrovolná, vlastníci nebo uživatelé vyplní, zcela anonymně, údaje o svých zvyklostech při dobíjení bateriových elektromobilů.

Odkaz na průzkum.

Děkujeme!

Kontakt
Ing. Lukáš Kadula
+420 778 888 359, lukas.kadula@cdv.cz
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.