Od ledna vznikne Národní centrum vodíkové mobility

Tisková zpráva

21. prosince 2022, Brno

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., (CDV) získalo podporu Národního centra vodíkové mobility.

Centrum vznikne v rámci provádění Vodíkové strategie pro klimaticky neutrální Evropu a Vodíkové strategie ČR, která odráží cíl Zelené dohody pro Evropu – dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Centrum cílí na VaVaI spolupráci klíčových aktérů ČR – státu, výzkumných organizací a podniků v oblasti vodíkových technologií a stojí na principech integrální ekologie.

Strategické cíle Centra:

1. VaVaI podpora redukce emisí skleníkových plynů v dopravě pomocí vodíkových technologií,
2. podpora hospodářského růstu České republiky ve spojitosti se zaváděním vodíkových technologií do dopravy.

„Cílem Centra je podpora urychlení procesu implementace vodíkových technologií při minimalizaci s tím spojených nákladů a podpora vyvážené výroby a spotřeby vodíku,“ uvádí Jindřich Frič, ředitel CDV a dodává: „Projekt získal podporu na následujících šest let, zahájen bude v lednu 2023.“

Obrázek 1. Oblast výzkumu Národního centra vodíkové mobility (NAHYC-m)

Spolu s CDV na projektu participují Česká vodíková technologická platforma z. s., Západočeská univerzita v Plzni, APT, spol. s r. o., AIR PRODUCTS, spol. s r. o., EGÚ Brno, a.s., DEVINN, s. r. o., České vysoké učení technické v Praze, Adast Systems, a. s., Vysoké učení technické v Brně, ORLEN UniCRE, a. s., GREEN REMEDY, s. r. o., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, ZEBRA GROUP, s. r. o. a SAKO Brno, a. s.

Centrum využije potenciálu vybudované výzkumné infrastruktury špičkových výzkumných organizací a strategických podniků napříč obory v celé České republice. Přispěje konkrétními kroky výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) k podpoře vzniku, rozvoje a k aplikaci vodíkových technologií, minimalizaci legislativních překážek a vytváření dopravní infrastruktury ostrovní i dálkové vodíkové mobility. Centrum přispěje k aktualizaci Národního akčního plánu čisté mobility, Vodíkové strategie České republiky a dalších strategických dokumentů. Podpora Centra umožňuje pružně integrálně reagovat na potřeby a know-how hlavních klíčových aktérů procesu dekarbonizace a podpory hospodářského růstu: Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí, krajů, měst, výzkumných organizací a strategických podniků v oblasti dopravy, průmyslu a energetiky, výrobců vodíkových technologií a dopravních zařízení, vykonavatelů přepravy, distribuce, skladování vodíku a další relevantních hráčů.

Zdroj vstupních dat: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Technologická agentura České republiky

Kontakt

Ing. Bronislav Vahalík
+420 771 227 093, bronislav.vahalik@cdv.cz
Vedoucí oblasti vodíkových technologií
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.