Přes 108 tisíc elektrických dodávek se loni registrovalo v EU, meziročně o 57 % více, jak jsme na tom v Česku?

Tisková zpráva

29. ledna 2024, Brno

V zemích EU bylo v roce 2023 registrováno 108 297 nových elektrických lehkých užitkových vozidel, meziročně o 57 % více, podíl na všech registracích se z 5,4 % zvýšil na 7,4 %. V Česku bylo registrováno 392 nových elektrických lehkých užitkových vozidel, meziročně o 97 % více. Český trh v roce 2023 s novými lehkými užitkovými vozidly byl 13. největší mezi zeměmi EU, s těmi elektrickými pak 18., vyplývá z aktualizovaných informací webu Čistá doprava, které vycházejí ze zdrojových dat Evropského sdružení výrobců automobilů.

V roce 2023 nadále vedly naftové motorizace s 1,2 mil. registrovaných vozidel, což představuje 10,4% nárůst oproti roku 2022. Jejich tržní podíl se však snížil z 85,7 % v roce 2022 na 82,6 % v loňském roce. Současně se prosazují elektrická lehká užitková vozidla, což přispívá k postupné změně dynamiky trhu. Prodej elektrických lehkých užitkových vozidel v roce 2023 vzrostl o 56,8 % a získal 7,4% podíl na trhu z 5,4 % v roce 2022. Tento posun byl způsoben výrazným nárůstem na klíčových trzích, včetně Nizozemska, Španělska a Francie.

„Největšími trhy s elektrickými lehkými užitkovými vozidly byly v roce 2023 Francie (30 277), Německo (20 798), Španělsko (9 983), Nizozemsko (9 971) a Švédsko (8 667), nejvyšší tržní podíl těchto vozidel dosáhlo Švédsko (19,8 %), Finsko (14,5 %) a Nizozemsko (14,4 %). V České republice bylo loni registrováno 392 nových elektrických lehkých užitkových vozidel, v ostatních zemích V4 pak v Polsku 2 450, v Maďarsku 674 a na Slovensku 258 vozidel. V podílu elektrických lehkých užitkových vozidel byla Česká republika čtvrtá mezi zeměmi Visegrádské čtyřky,“ uvádí Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu a dodává: „V České republice bylo k 31. 12. 2023 provozováno téměř 1 400 bateriových elektrických lehkých užitkových vozidel kategorie N1 (do 3,5 t), nejčastěji jsou registrovaná v hl. m. Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji.“

Nejvíce nových elektrických lehkých užitkových vozidel si v loňském roce v Česku připsal Mercedes-Benz, Ford a Volkswagen. „Elektromobilitě se v rámci celého dodavatelského řetězce věnujeme velmi intenzivně již řadu let. Díky tomu dnes nabízíme elektrickou variantu pro téměř každý model se spalovacím motorem a tím jsme schopni uspokojit poptávku napříč všemi zákaznickými segmenty, a to včetně navazujících servisních služeb či financování formou operativního leasingu. Důležitou součástí standardní nabídky je kalkulace TCO. Prodej elektrického vozu je zároveň specifický, protože je s ním spojeno i poskytování služeb poradenství a budování nabíjecí infrastruktury, což našim zákazníkům nabízíme. Zájem o elektromobilitu rok od roku roste a všichni naši významní zákazníci plánují postupný přechod na elektromobilitu. My jsme na to připraveni a v roce 2024 tak nabídneme vylepšení všech našich elektricky poháněných vozidel. V současné chvíli je již možné nakonfigurovat u našich autorizovaných prodejců např. nové eVito či nového eSprintera s ještě větším dojezdem,“ shrnuje František Mühlfeit, vedoucí prodeje a marketingu VANS Mercedes-Benz Česká republika.

„V segmentu elektrických LUV měl Ford v loňském roce zastoupení pouze v podobě elektrické dodávky E-Transit, která bezkonkurenčně vévodí registracím dvoutunových elektrických dodávek v ČR i v Evropě, takže celkové druhé místo na našem trhu považujeme z tohoto pohledu za úspěch. Našimi zákazníky se loni staly např. společnosti DHL či Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Nabídka užitkových vozů Ford právě prochází generační obměnou a v roce 2024 spustíme prodej dalších dvou elektrických modelů – elektrické verze nejpopulárnější evropské 1t dodávky E-Transit Custom a kompaktní dodávky E-Transit Courier. Naše ambice jsou tedy pro letošní rok i roky následující samozřejmě mnohem vyšší, a již nyní z kraje roku se nám na poli elektrických LUV úspěšně daří oslovovat, jak menší, tak strategické fleetové partnery,“ dodáva Libor Beneš, Country Manager Ford Česká republika.

Podíl registrací nových lehkých užitkových vozidel v roce 2023 podle zdroje energie:

Zdroj energieČREUΔ
Nafta91,4 %82,6 %+8,8 p. b.
Benzín6,4 %6,3 %+0,1 p. b.
Elektro1,7 %7,4 %-5,7 p. b.
Ostatní0,5 %1,4 %-0,9 p. b.
Hybridy0,0 %2,3 %-2,3 p. b.

Důležité! Členění dle zdrojových dat Evropského sdružení výrobců automobilů do kategorií:„elektro“ - bateriová elektrická vozidla a plug-in hybridy, „hybridy“ – full a mild hybridy, „ostatní“ - elektrická s palivovými články (FCEV), na zemní plyn, zkapalněný ropný plyn (LPG), E85/etanol a další paliva.

Podpořit rozvoj elektromobility má aktuální Výzva "Záruka Elektromobilita" Ministerstva průmyslu a obchodu z Národního plánu obnovy na podporu nákupu elektromobilů a pořízení a výstavbu dobíjecích stanic, ve které je alokováno 1,95 miliardy korun. Podporované kategorie vozidel jsou mimo M1 (příspěvek max. 200 tis. Kč/vozidlo), také N1 (příspěvek max. 250 tis. Kč/vozidlo) a N2 (příspěvek max. 300 tis. Kč/vozidlo) do 4,25 t. Bližší informace jsou k dispozici zde.

Aktualizovaná interaktivní grafika k registracím nových lehkých užitkových vozidel v zemích Evropské unie je k dispozici v sekci Statistiky na webu www.cistadoprava.cz. V detailu lze mj. zjistit vývoj a stav v konkrétní zemi EU dle všech druhů paliv (pozn. mimo elektrická i hybridní, benzínová a naftová).

Zdroj vstupních dat: Evropské sdružení výrobců automobilů, web Čistá doprava
Texty a obrázky: Centrum dopravního výzkumu, www.cistadoprava.cz

Kontakt
Ing. Lukáš Kadula
+420 778 888 359, lukas.kadula@cdv.cz
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Provoz webových stránek je realizován za finanční podpory Ministerstva dopravy v rámci programu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací. Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.