V Česku jezdí 14 316 osobních elektromobilů, 77 % je registrováno na firmy

Tisková zpráva

19. ledna 2023, Brno

K 31. prosinci 2022 bylo v České republice registrováno 14 316 osobních bateriových elektrických vozidel (BEV kat. M1), vloni se jejich počet zvýšil o 5 075. Celkem bylo v Centrálním registru vozidel evidováno 23 790 BEV: 8 340 kat. L, 14 316 kat. M1, 144 kat. M3, 944 kat. N1, 1 kat. N2, 10 kat. N3 a 31 BEV zařazených jako ostatní.

Nejregistrovanější bateriová elektrická vozidla dle kategorie a značky:
- Kategorie L: HECHT (2 409), AKUMOTO (514), SUPER SOCO (413)
- Kategorie M1: ŠKODA (3 070), TESLA (1 969), VOLKSWAGEN (1 726)
- Kategorie M3: SOR (67), ŠKODA (41), SOLARIS (24)
- Kategorie N1: ALKE' (137), NISSAN (108), RENAULT (107)
- Kategorie N2: FIAT (1)
- Kategorie N3: VOLVO (5), FRAMO (3), MERCEDES-BENZ (1), RENAULT (1)

„Během roku 2022 bylo v České republice registrováno 5 075 osobních bateriových elektrických vozidel kategorie M1, 1 260 z nich, tedy 25 %, tvořila ojetá vozidla. Nově jsme na webových stránkách www.cistadoprava.cz přidali filtr provozovatele, pomocí kterého lze zjistit, jestli se jedná o vozidla firemní, nebo registrovaná na fyzické osoby. Z celkem 14 316 BEV kategorie M1 jich je 77 % registrováno na firmy, ostatní na fyzické osoby. Firemní zákazníci nejčastěji registrovali vozidla ŠKODA (2 661), TESLA (1 494) a VOLKSWAGEN (1 404), soukromé osoby pak TESLA (475), ŠKODA (404) a BMW (351),“ uvádí Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

Obrázek 1: Vývoj registrací bateriových elektrických vozidel kat. M1 v ČR v posledních 10 letech [stav k 31. 12. 2022]

Téměř 40 % osobních elektromobilů je registrováno v hl. m. Praze (5 618 vozidel), následuje Středočeský (2 882) a Jihomoravský kraj (1 355).

Obrázek 2: Počet registrací bateriových elektrických vozidel kat. M1 v krajích ČR [stav k 31. 12. 2022]

Nová webová aplikace ukazuje, kde budovat nové dobíjecí stanice

Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury by neměl být nahodilý, ale systematický a koncepční. K tomuto rozvoji má ambici přispět webová aplikace Optimalizace veřejné dobíjecí infrastruktury v ČR, která je jedním z výstupů Metodiky rozvoje dobíjecí infrastruktury v ČR. Metodika byla certifikovaná Ministerstvem dopravy a je bezplatně k dispozici na webu Centra transferu technologií. Aplikaci a metodiku vytvořilo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., v rámci řešení projektu „Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů“, který byl podpořen Technologickou agenturou ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+. Projekt byl řešen v letech 2021–2022 a jeho výstupy jsou zveřejněny na webu Čistá doprava.

„Výstupy z projektu Centra dopravního výzkumu, jehož aplikačním garantem bylo Ministerstvo dopravy, jsou velmi zajímavé a chtěli bychom je v budoucnu při naší strategické práci aktivně využívat,“ uvádí Jan Bezděkovský, pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu a dodává: „V současné době například započaly práce nad aktualizací Národního akčního plánu čisté mobility. Zároveň připravujeme výzvy v rámci Operačního programu Doprava, kde budeme dále podporovat rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v České republice. S pomocí výstupů projektu chceme usilovat o to, aby další rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v Česku byl do budoucna ještě systematičtější než doposud.“

Obrázek 3: Ukázka návrhu lokalit pro umístění 100 nových veřejných dobíjecích stanic

Zdroj vstupních dat: Čistá doprava, Ministerstvo dopravy
Grafy, tabulky: Čistá doprava, CDV
Odkaz: https://www.cistadoprava.cz/

Kontakt

Ing. Lukáš Kadula
+420 778 888 359, lukas.kadula@cdv.cz
Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.