V Česku jezdí přes 18 tisíc osobních elektromobilů, v EU jsme stále předposlední

Tisková zpráva

26. července 2023, Brno

K 30. červnu 2023 bylo v České republice registrováno 18 271 osobních bateriových elektrických vozidel (BEV kat. M1), vyplývá z aktualizovaných dat na webu Čistá doprava. Během uplynulých šesti měsíců se jejich počet zvýšil o 29 %, kdy bylo registrováno 4 110 vozidel. Více než čtvrtinu letošních registrací evidovala Tesla (1 085), s odstupem následovala Škoda (563) a Volkswagen (535). Celkově nejvíc BEV evidovala v registru Škoda (3 596), dále Tesla (3 048) a Volkswagen (2 226). Z 18 271 osobních BEV bylo 4 466 vozidel registrováno jako ojetých, tj. 24,4 %, 13 953 vozidel bylo registrováno na firmy, tj. 76,4 %. Téměř 40 % BEV bylo registrováno v Praze (7 174), následují Středočeský (3 536) a Jihomoravský kraj (1 721).

Celkem bylo v Centrálním registru vozidel evidováno 28 721 BEV: 9 107 kat. L, 18 271 kat. M1, 148 kat. M3, 1 148 kat. N1, 3 kat. N2, 14 kat. N3 a 30 BEV zařazených jako ostatní.

Nejregistrovanější bateriová elektrická vozidla dle kategorie a značky:
- Kategorie L: HECHT (2 658), AKUMOTO (506), SUPER SOCO (460)
- Kategorie M1: ŠKODA (3 596), TESLA (1 085), VOLKSWAGEN (2 226)
- Kategorie M3: SOR (69), ŠKODA (42), SOLARIS (24)
- Kategorie N1: ALKE' (140), RENAULT (124), NISSAN (123)
- Kategorie N2: FORD (2), FIAT (1)
- Kategorie N3: VOLVO (7), FRAMO (3), MERCEDES-BENZ (3)


Obrázek 1: Infografika k vývoji registrací bateriových elektrických vozidel kat. M1 v ČR v posledních letech v detailu ČR a 3 značek s nejvyšším počtem registrací [stav k 30. 6. 2023]

Zajímavý pohled nabízí srovnání 3 značek s nejvyšším počtem registrovaných BEV kategorie M1. U nejúspěšnější značky v tomto ohledu, Škody, byla zatím dominantně z 97 % zastoupena vozidla nová a jen ze 3 % ojetá, u Tesly byl podíl ojetých vozidel 30 %, u Volkswagenu pak 24 %. Během uplynulých šesti měsíců evidovala v Česku nejvíce registrací Tesla, a to jak v oblasti nových (786), tak ojetých vozidel (299). Na tento výsledek mělo nepochybně vliv opakované zlevnění této značky.

Podle aktuálních dat Evropského sdružení výrobců automobilů bylo v zemích Evropské unie v období leden–červen letošního roku registrováno více než 700 tis. nových osobních BEV (meziroční nárůst o 54 %), které se na celkových registracích podílely 13 %. Nejvíce BEV bylo registrováno v Německu (220 tis.), Francii (138 tis.) a Nizozemsku (58 tis.), nejvyšší tržní podíl si pak BEV držely ve Švédsku (37 %), Finsku (33 %) a Dánsku (31 %). Česká republika skončila v podílu registrací nových osobních bateriových elektrických vozidel mezi zeměmi Evropské unie s 2,6 %, před Slovenskem na předposledním místě – detaily viz interaktivní sestava Registrace nových osobních vozidel v EU na webu Čistá doprava.


Obrázek 2: Podíl registrací nových osobních bateriových elektrických vozidel v období 1–6/2023

„Ačkoliv nárůst počtu elektromobilů není v Česku vysoký jako ve zbytku zemí EU, za kterými stále pokulhává, vnímám ta čísla vcelku pozitivně. Zejména jsou pro mě dokladem toho, že nesmíme do budoucna podcenit rozvoj dobíjecí infrastruktury. Proto bychom v příštím měsíci rádi spustili první výzvu našeho nového dotačního programu, v němž máme celkově na příští 3–4 roky nachystáno až 6 mld Kč,“ komentuje aktuální situaci Jan Bezděkovský, pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu.

„Po českých silnicích jezdí již více než 18 tisíc osobních bateriových elektromobilů, které mají k dispozici přibližně 4 tisíce veřejných dobíjecích bodů. I přes poměrně zajímavý nárůst elektromobilů v letošním roce stále nepatří ČR v podílu registrací nových BEV k premiantům mezi zeměmi EU, naopak. Je tak zajímavé podívat se na situaci na tzv. sekundárním trhu, protože přibližně čtvrtina elektromobilů v ČR byla registrovaná jako ojetých, tzn. s opakovanou registrací. Z celkem 4 466 těchto ojetin bylo 42 % registrováno na osoby a 58 % na firmy, nejvíce ojetých vozidel bylo evidováno u značek Tesla (925), BMW (811) a Volkswagen (539). U nově registrovaných vozidel je pouze 18 % z nich registrováno na osoby a 82 % na firmy, nejvyšší počet vozidel pouze s jednou registrací evidovala Škoda (3 485), Tesla (2 123) a Volkswagen (1 687). Nejoblíbenější značkou elektromobilů mezi soukromými osobami byla s 813 vozidly Tesla, dále Škoda (477) a BMW (443), mezi firemní klientelou pak Škoda (3 114), Tesla (2 235) a Volkswagen (1 818). Téměř 40 % osobních elektromobilů bylo registrováno v hl. m. Praze,“ uvádí Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

K 30. červnu 2023 bylo v České republice registrováno 11 075 osobních plug-in hybridníchvozidel (PHEV kat. M1). Během uplynulého půlroku se jejich počet zvýšil o 2 671. Nejvíce byla s 22% podílem zastoupena značka Škoda (2 395), před BMW (1 461), Mercedes-Benz (1 432), Volvem (1 016), Hyundai (691) a Mitsubishi (678). Celkem 1 518 osobních PHEV bylo registrováno jako ojetých, tj. 13,7 %, 8 770 vozidel bylo registrováno na firmy, tj. 79,2 %. Přes 47 % osobních plug-in hybridů bylo registrováno v hl. m. Praze (5 208), následoval kraj Středočeský (1 521), Jihomoravský (813), Moravskoslezský (611), Královéhradecký (413) a další.

Ke stejnému datu bylo v Česku registrováno 24 osobních vozidel s vodíkovým palivovým článkem, během prvního půlroku přibylo 12 vozidel. Z uvedeného počtu bylo 20 značky Toyota a 4 Hyundai. Celkem 18 vozidel bylo registrováno v hl. m. Praze, tři v Moravskoslezském kraji, dvě ve Středočeském a jedno v Karlovarském kraji.

Detailní přehled k registracím elektrických vozidel kat. M1 v jednotlivých krajích je uveden na obrázku níže (pozn. kde je vozidlo registrováno, nemusí vždy znamenat, že je v daném kraji prioritně provozováno – např. registrace na firmy, leasingy apod.).


Obrázek 3: Infografika k registracím elektrických vozidel kat. M1 v krajích ČR [stav k 30. 6. 2023]

Mezi elektrická vozidla jsou zařazena:
- bateriová elektrická (BEV), kterých bylo v České republice napříč všemi kategoriemi registrováno 28 721,
- plug-in hybridní (PHEV), 11 075 registrací kategorie M1,
- s vodíkovým palivovým článkem (FCEV), 24 registrací kategorie M1.

Celkem tak bylo v České republice registrováno 39 820 elektrických vozidel s externím dobíjením/plněním. Detailní informace k počtu registrací v jednotlivých kategoriích jsou obsahem tabulky níže a aktualizované interaktivní sestavy, která je k dispozici na webových stránkách Čistá doprava zde.

Tabulka 1: Počet elektrických vozidel registrovaných napříč kategoriemi [stav k 30. 6. 2023]

Zdroj vstupních dat: web Čistá doprava, Ministerstvo dopravy, ACEA, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Grafika: Čistá doprava, CDV
Odkaz: https://www.cistadoprava.cz/

Kontakt
Ing. Lukáš Kadula
+420 778 888 359, lukas.kadula@cdv.cz
Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.