V Česku jezdí přes 8 tisíc elektromotocyklů, loni jich přibylo 1 943

Tisková zpráva

31. ledna 2023, Brno

  • Největší zájem je o elektrické mopedy kategorie L1, které tvoří 49 %.
  • Nejčastěji je lze potkat v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji.
  • Firmy registrovaly 32 % elektrických vozidel kategorie L.
  • Téměř 3 z 10 elektromotocyklů v registru vozidel je značky HECHT.
  • Aktuálně lze na elektromobil kategorie L získat dotaci až 50 % (platí pro veřejný sektor).Obrázek 1: Elektrický skútr HECHT EQUIS BLUE s motorem 1800 W, max rychlost 45 km/h, dojezd až 61 km (zdroj: HECHT)

V České republice bylo k 31. 12. 2022 v Centrálním registru vozidel evidováno 8 344 bateriových elektrických vozidel (BEV) kategorie L. „V loňském roce se v České republice registrovalo přes 25 tisíc nových motocyklů. Honda, CF Moto, Yamaha, Piaggio, BMW a KTM patřily k těm nejčetněji registrovaným. V Centrálním registru vozidel bylo v roce 2022 evidováno doposud historicky nejvíce BEV kategorie L – 1 943, z toho 816, tj. 42 % všech registrací, připadalo na značku HECHT, s významným odstupem následovaly značky SUPER SOCO (100), RACEWAY (58), BLINKEE (57) a další. Meziročně došlo v segmentu bateriových elektrických vozidel kategorie L k nárůstu registrací o 30 %, firemní zákazníci registrovali vloni 452 BEV,“ uvádí Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV).Obrázek 2: Vývoj registrací bateriových elektrických vozidel kategorie L v jednotlivých letech

V Centrálním registru vozidel bylo evidováno 1 287 748 vozidel kategorie L, v roce 2022 se jejich počet zvýšil o 38 493. Průměrné stáří vozidlového parku uvedené kategorie přesáhlo na konci loňského roku 34 let. „V případě elektrických motocyklů zatím nejsou významně zastoupeny „tradiční motocyklové značky“, až na 14. místě je s celkovým počtem 109 elektromotocyklů KTM, KENTOYA registrovala 61, BMW 40 a PIAGGIO 36 ks uvedených vozidel. Z evidence je zřejmé, že zatím převažuje zájem o elektrické mopedy, jejich výhodou je především finanční dostupnost, ale také nízké provozní náklady a relativně rychlý přesun především po městě. Pokud se podíváme do krajů, tak nejvíce registrací elektromotocyklů bylo celkově evidováno v hl. m. Praze (1 657), Středočeském (1 125) a Jihomoravském kraji (1 026). Nejregistrovanější značka HECHT pak nejvíce svých elektromotocyklů evidovala ve Středočeském (433), Jihomoravském (302) a Moravskoslezském kraji (205),“ dodává Frič.

Detaily k registracím nejen elektrických vozidel jsou zveřejňovány a pravidelně aktualizovány na webových stránkách Čistá doprava www.cistadoprava.cz, prostřednictvím interaktivních sestav si lze zobrazit v detailu požadované informace.

Dotace až 50 % také na elektromobily kategorie L

V rámci Výzvy č. 3/2022: Ekomobilita jsou v období od 6. 6. 2022 do 15. 12. 2023 přijímány žádosti o dotace na nákup vozidel s alternativním pohonem pro veřejný sektor. Dotace nabízí Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR na nákup elektromobilů, vozidel s vodíkovým pohonem, včetně dobíjecích bodů. Připraveno je celkem 600 milionů korun. Předmětem podpory je nákup nových vozidel do nabytí vlastnictví žadatele, v případě příspěvkových organizací do nabytí správy nebo příslušnosti hospodaření, či pronájem vozidla formou finančního leasingu.

Typy vozidel kategorie L a max. výše dotace:

  • L1E, L2E (motorky do 45 km/h), 30 tis. Kč
  • L3E, L4E, L5E (motorky nad 45 km/h), 50 tis. Kč
  • L6E, 100 tis. Kč
  • L7E (malá užitková), 200 tis. Kč

Podpora bude poskytována formou fixní dotace na daný typ vozidla / neveřejné dobíjecí stanice s maximální procentuální hranicí 50 %, a to včetně projektů podléhajících veřejné podpoře nebo podpoře de minimis. Bližší informace k uvedené výzvě jsou k dispozici zde.

Zdroj vstupních dat: Čistá doprava, Ministerstvo dopravy, Svaz dovozců automobilů, Národní program Životní prostředí
Graf: Čistá doprava, CDV
Foto: HECHT
Odkaz:https://www.cistadoprava.cz/

Kontakt

Ing. Lukáš Kadula
+420 778 888 359, lukas.kadula@cdv.cz
Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.