V EU bylo od ledna do května registrováno 556 tisíc nových osobních bateriových elektromobilů, meziročně o 2 % více, počet veřejných dobíječek překročil 730 tisíc

Tisková zpráva

20. června 2024, Brno

V zemích EU bylo letos od ledna do května registrováno 556 276 nových osobních bateriových elektrických vozidel, meziročně o 2 % více, podíl na všech registracích dosáhl 12,1 %. V Česku bylo ve stejném období registrováno 2 640 nových osobních bateriových elektrických vozidel, meziročně o 11,4 % více, podíl na všech registracích dosáhl 2,7 %. Co do počtu letos registrovaných BEVs je Česko 17. mezi zeměmi EU, v podílu BEVs je za námi pouze Slovensko a Chorvatsko. V zemích EU je provozováno 733 141 veřejných dobíjecích bodů, v Česku pak počet veřejných dobíjecích bodů překročil 5 200, což nás mezi zeměmi EU řadí na 14. místo, vyplývá z aktualizovaných informací webu Čistá doprava, které vycházejí ze zdrojových dat Evropského sdružení výrobců automobilů a Evropské observatoře pro alternativní paliva.

V EU bylo od ledna do května tohoto roku registrováno 4 594 493 nových osobních vozidel (meziročně o 4,6 % více), z nich 556 276 bylo bateriových elektrických (meziročně o 2,0 % více). Bateriové elektromobily se s podílem 12,1 % staly čtvrtou nejoblíbenější volbou, nejvíce registrací si připsaly benzínové motorizace (35,5% podíl; meziročně -0,4 %), před hybridními bez externího dobíjení (29,2% podíl; meziročně +21,4 %) a dieselovými (12,9% podíl; meziročně -8,8 %), plug-in hybridy pak dosáhly podílu 7,1 % (meziročně +2,0 %).

„Na relativně nízký, 2% meziroční růst registrací nových osobních bateriových elektromobilů během uplynulých pěti měsíců v zemích EU, měla vliv zejména situace na největším evropském trhu – v Německu, kde bylo letos registrováno přes 140 tis. BEVs, což představovalo 15,9% meziroční pokles registrací. Ještě větší relativní pokles byl evidován ve Švédsku, kde bylo registrováno téměř 33 tis. BEVs, meziročně o 20,7 % méně. Naopak další významné trhy EU zaznamenaly růst, např. Francie (128 565 BEVs, +22,9 %), Belgie (50 690 BEVs, +47,1 %), Nizozemsko (48 828 BEVs, +10,0 %), Dánsko (29 020 BEVs, +46,6 %). V 15 zemích EU byl evidován meziroční nárůst registrací BEVs, ve 12 pak pokles. Navzdory dlouhodobě ne zcela lichotivé pozici Česka mezi zeměmi EU v podílu BEVs, představuje letošních 2 640 registrací BEVs 11,4% růst. Vliv na tento růst má bezesporu také postupný náběh Záručního programu ELEKTROMOBILITA Národní rozvojové banky, který byl spuštěn v průběhu března. V měsíci květnu bylo u nás registrováno 747 nových osobních BEVs, za prvních devatenáct červnových dní pak již přes 900 BEVs. Aktuálně je v Česku provozováno téměř 27tis. bateriových elektrických vozidel kat. M1, které mají k dispozici 5 201 veřejných dobíjecích bodů,“ uvádí Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.

Z pohledu značek si letos během uplynulých pěti měsíců v Česku nejvíce registrací nových osobních bateriových elektromobilů připsaly automobilky Tesla (760), Škoda (362), Hyundai (236), Volvo (206) a BMW (174), nejregistrovanější modely dle obchodního označení: Tesla Model Y (504), Škoda Enyaq (362), Tesla Model 3 (235), Hyundai Kona (162) a Volvo EX30 (152). Aktuální detailní informace jsou k dispozici v příslušné interaktivní sestavě na webu Čistá doprava.

Podle posledních veřejně dostupných informací z Národní rozvojové banky (NRB, stav k 17. červnu 2024) se během tří měsíců v rámci Záručního programu ELEKTROMOBILITA NRB zaručila za 1 772 úvěrů, díky kterým si podnikatelé a firmy v Česku mohli nakoupit více než 1 800 osobních a 45 nákladních elektromobilů. Dalších 120 žádostí bylo schváleno a jsou před podpisem, v řešení pak bylo 455 žádostí. Bližší informace k programu jsou k dispozici na webu: https://www.nrb.cz/produkt/elektromobilita/.

V zemích Evropské unie je provozováno více než 730 tisíc veřejných dobíjecích bodů

V zemích Evropské unie je provozováno 733 141 veřejných dobíjecích bodů, v Česku pak počet veřejných dobíjecích bodů překročil 5 200, vyplývá z aktualizovaných informací webu Čistá doprava, které vycházejí ze zdrojových dat Evropské observatoře pro alternativní paliva. Téměř šest z deseti, přesněji 58,8 % veřejných dobíjecích bodů, je k dispozici ve třech zemích EU: v Nizozemsku 22,1 %, v Německu 18,8 % a ve Francii 17,9 %. Celkem 5 201 veřejných dobíjecích bodů nás mezi zeměmi EU řadí na 14. místo, za Řecko a před Maďarsko. Z celkem 5 201 provozovaných veřejných dobíjecích bodů v Česku bylo 3 778 běžných (72,6 % AC), 1 111 výkonných s rychlým dobíjením (21,4 % DC do 149 kW) a 312 vysoce výkonných s velmi rychlým dobíjením (6,0 %).

Obrázek 1 Počet veřejných dobíjecích bodů v zemích EU [stav: květen 2024, graf: cistadoprava.cz, zdroj: EAFO]

Provoz webových stránek www.cistadoprava.cz je realizován za finanční podpory Ministerstva dopravy v rámci programu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací.

Zdroj vstupních dat: Evropské sdružení výrobců automobilů, Evropská observatoř pro alternativní paliva, Ministerstvo dopravy, Svaz dovozců automobilů, Národní rozvojová banka, web Čistá doprava
Texty a obrázky: Centrum dopravního výzkumu, www.cistadoprava.cz

Kontakt
Ing. Lukáš Kadula
+420 778 888 359, lukas.kadula@cdv.cz
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Provoz webových stránek je realizován za finanční podpory Ministerstva dopravy v rámci programu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací. Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.