V EU se loni registrovalo přes 1,5 milionu osobních elektromobilů, meziročně o 37 % více, za Českem jen Chorvatsko a Slovensko

Tisková zpráva

18. ledna 2024, Brno

  • V zemích EU bylo v roce 2023 registrováno 1 538 621 nových osobních bateriových elektrických vozidel, meziročně o 37 % více, podíl na všech registracích se z 12,1 % zvýšil na 14,6 %.
  • V Česku bylo v roce 2023 registrováno 6 700 nových osobních bateriových elektrických vozidel, meziročně o 70 % více, podíl na všech registracích se z 2 % zvýšil na 3 %.
  • I přes nárůst počtu registrací bateriových elektromobilů byla v jejich podílu na celkových registracích Česko ve srovnání se zeměmi EU 25., když za námi bylo s 2,9% podílem pouze Chorvatsko a Slovensko (2,7 %).
  • Český trh v roce 2023 s novými osobními vozidly byl 10. největší mezi zeměmi EU, s těmi bateriovými elektrickými pak 16.

V EU se v roce 2023 registrovalo 10 547 716 nových osobních vozidel, meziročně o 13,9 % více, bateriové elektromobily se staly třetí nejoblíbenější volbou kupujících. V prosinci se jejich podíl na trhu vyšplhal na 18,5 % a přispěl tak k celoročnímu podílu 14,6 %, čímž překonal podíl dieselových motorů, který zůstal na 13,6 %. Benzínové vozidla si udržely prvenství s 35,3 %, zatímco hybridní vozidla si vybojovaly druhé místo s tržním podílem 25,8 %.

„Situace v Česku se nejvíce liší právě v registracích bateriových elektromobilů, kde i přes 70% meziroční nárůst registrací se jejich podíl dostal jen na 3 %, což nás s nepatrným rozdílem řadí pouze před Chorvatsko a Slovensko. Z ostatních zemí V4 dosáhlo Polsko 3,6 % a Maďarsko 5,3 %. Nejvyšší podíly byly loni evidovány ve Švédsku (38,7 %), Dánsku (36,3 %) a Finsku (33,8 %),“ uvádí Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu a dodává: „U podílů konvenčních motorizací zaujímá Česko první příčku před Irskem a Rakouskem v případě nafty, u benzínu pak třetí za Bulharskem a Slovinskem.“

Podíl registrací nových osobních automobilů v roce 2023 podle zdroje energie:
- Benzín: 52,0 % v ČR vs. 35,3 % v EU, tj. +16,7 procentních bodů
- Nafta: 22,6 % v ČR vs. 13,6 % v EU, tj. +9,0 procentních bodů
- Hybridy: 18,2 % v ČR vs. 25,8 % v EU, tj. -7,6 procentních bodů
- Bateriové elektromobily: 3,0 % v ČR vs. 14,6 % v EU, tj. -11,6 procentních bodů
- Plug-in hybridy: 2,4 % v ČR vs. 7,7 % v EU, tj. 5,3 procentních bodů
- Ostatní: 1,8 % v ČR vs. 3,0 % v EU, tj. -1,2 procentních bodů

Nejregistrovanější nová bateriová elektrická vozidla v Česku v roce 2023: TESLA (1 618), ŠKODA (1 442), VOLKSWAGEN (607), podrobné informace z českého trhu jsou zveřejněny ve zprávě zde.

Webový portál s aktuálními informacemi ze světa čisté dopravy

„V uplynulém roce jsme web Čistá doprava významně rozšířili a budeme v tom pokračovat i letos,“ uvádí Lukáš Kadula a dodává: 10 interaktivních statistik jak z oblasti vozidlového parku, tak veřejné dobíjecí infrastruktury v ČR a zemích EU. Novinkou je Palivová kalkulačka, která orientačně srovnává roční náklady na pohonné hmoty vozidel dle druhu paliva – elektřina, vodík, plyn (LPG a CNG), nafta a benzín. V sekci Podpora čisté dopravy jsou přehledně uvedeny informace a výhody např. k využití bezemisního služebního vozidla k soukromým účelům, mimořádným odpisům, dálničním známkám, dvoutarifovým distribučním sazbám pro elektromobily, benefitům na místní úrovni a dalším. K dispozici je také aktualizovaná mapová aplikace Optimalizace veřejné dobíjecí infrastruktury v ČR, která mj. vytipovává vhodné lokality k rozšiřování veřejných dobíječek s ohledem na jejich výkonové parametry. V letošním roce budeme realizovat průzkum zvyklosti při dobíjení elektromobilů, jehož výsledky rovněž na webu Čistá doprava zveřejníme.“ Přihlásit se k odběru novinek se lze jednoduše zde.

Modelový příklad: V případě hrubé mzdy 80 000 Kč a ceně služebního vozidla 1 mil. Kč je roční úspora ve prospěch bezemisního vozidla cca 24 000 Kč. Kalkulačka výpočtu čisté mzdy umožňuje namodelovat si jednoduše varianty pro konvenční vozidlo (100 % ceny vozidla), nízkoemisní (50 % ceny vozidla) a bezemisní vozidlo (25 % ceny vozidla).

Zdroj vstupních dat: Evropské sdružení výrobců automobilů, web Čistá doprava
Texty a obrázky: Centrum dopravního výzkumu, www.cistadoprava.cz

Kontakt
Ing. Lukáš Kadula
+420 778 888 359, lukas.kadula@cdv.cz
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.