V EU se v prvním čtvrtletí registrovalo 333 tisíc nových osobních bateriových elektromobilů, v Česku jich celkem jezdí přes 24 tisíc

Tisková zpráva

18. dubna 2024, Brno

  • V zemích EU bylo v prvním čtvrtletí roku 2024 registrováno 332 999 nových osobních bateriových elektrických vozidel, meziročně o 3,8 % více, podíl na všech registracích dosáhl 12 %.
  • V Česku bylo v prvním čtvrtletí roku 2024 registrováno 1 307 nových osobních bateriových elektrických vozidel, meziročně o 1,2 % méně, podíl na všech registracích dosáhl 2,3 %.
  • Česko je tak letos co do podílu BEVs mezi zeměmi EU na předposledním místě, když za námi bylo s 1,3% podílem pouze Chorvatsko.
  • Český trh s novými osobními vozidly byl v prvním čtvrtletí 12. největší mezi zeměmi EU, s těmi bateriovými elektrickými pak až 18.

V EU se v prvním čtvrtletí roku 2024 registrovalo 2 768 639 nových osobních vozidel (meziročně o 4,4 % více), z nich 322 999 bylo bateriových elektrických (meziročně o 3,8 % více). Bateriové elektromobily se s podílem 12 % staly čtvrtou nejoblíbenější volbou, nejvíce registrací si připsaly benzínové motorizace (35,4 %), před hybridními bez externího dobíjení (28,9 %) a dieselovými (12,8 %), plug-in hybridy pak dosáhly podílu 7,4 %. Podíl paliv v jednotlivých zemích během prvního kvartálu pak ilustruje uvedený graf, ze kterého je zřejmé, že nejvyšší podíl bateriových elektromobilů byl evidován v Dánsku, Švédsku a Nizozemsku.

„Česko se v podílu bateriových elektromobilů jak aktuálně, tak dlouhodobě pohybuje mezi zeměmi EU na chvostu. Jedním z důvodu mírného meziročního poklesu registrací nových bateriových elektromobilů u nás mohla být odložená poptávka firem a podnikatelů z důvodu čekání na zahájení záručního programu ELEKTROMOBILITA (pozn. bližší informace zde.). I přes nelichotivé srovnání se zeměmi EU bylo v Česku k 31. 3. 2024 registrováno 24 239 bateriových elektromobilů kat. M1, kterých je již v součtu více než vozidel CNG (pozn. 23 089). Čtvrtina BEVs je v Česku ojetá, tzn. vozidla s opakovanou registrací, 75 % registrací je firemních. Nejčetněji jsou zastoupeny značky Tesla (4 536), Škoda (4 346), Volkswagen (2 719), BMW (2 332) a Hyundai (1 811). Z pohledu krajských registrací je nejvíce BEVs registrováno v hl. m. Praze (9 681), ve Středočeském (4 205), Jihomoravském (2 266), Moravskoslezském (1 409) a Ústeckém kraji (969),“ uvádí Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.

Průzkum „Zvyklosti při dobíjení bateriových elektromobilů“

V období od 18. března do 17. dubna 2024 realizovalo Centrum dopravního výzkumu průzkum „Zvyklosti při dobíjení bateriových elektromobilů“. Do průzkumu se zapojilo 780 respondentů, z nichž 746 vlastní nebo používá bateriový elektromobil. Informace z vyhodnocení budou zveřejněny v průběhu letošního roku na webových stránkách www.cistadoprava.cz. 95 % respondentů v průzkumu uvedlo, že na základě svých dosavadních zkušeností s bateriovým elektromobilem si myslí, že je to nejlepší varianta.

Zdroj vstupních dat: Evropské sdružení výrobců automobilů, Ministerstvo dopravy, web Čistá doprava Texty a obrázky: Centrum dopravního výzkumu, www.cistadoprava.cz

Kontakt
Ing. Lukáš Kadula
+420 778 888 359, lukas.kadula@cdv.cz
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.