V EU se vloni prodalo o třetinu více elektrických nákladních vozidel, s 96,6 % dominují vznětové motory

Tisková zpráva

9. března 2023, Brno

  • V zemích EU bylo vloni registrováno 1 656 nových nákladních elektrických vozidel, meziročně o 32,8 % více. Podíl na všech registracích se z 0,5 % zvýšil nepatrně na 0,6 %.
  • V ČR byly vloni registrovány 4 nová nákladní elektrická vozidla, meziročně o 2 více.
  • V ČR je celkem registrováno 10 bateriových elektrických vozidel kategorie N3 a 1 kategorie N2.


Obrázek 1: Volvo FM Electric registrované v České republice

V roce 2022 zůstaly v Evropské unii dominantní volbou pro kupující nákladní automobily se vznětovými motory, které tvořily 96,6 % všech nových registrací (oproti 95,9 % v roce 2021). Navzdory výraznému růstu v loňském roce tvořila vozidla s elektrickým pohonem stále jen 0,6 % trhu nákladních vozidel v EU. Vozidla s alternativním pohonem (NGV, LPG, E85) tvořila 2,8 % všech nákladních vozidel prodaných v EU.

Celkem bylo v roce 2022 registrováno 283 833 nových nákladních vozidel, meziročně o 3,0 % více. Kromě dieselových (+3,7 %) a elektrických (+32,8 %), zaznamenaly v uplynulém roce všechny ostatní motorizace meziroční pokles: hybridní (-16,1 %), benzínové (-17,4 %) a NGV, LPG, E85 (-19,9 %). V loňském roce došlo v EU k nárůstu prodejů elektricky poháněných nákladních vozidel (+32,8 %), kterých bylo zaregistrováno 1 656, z toho polovina v Německu (829 kusů). V důsledku toho se tržní podíl mírně zvýšil z 0,5 % v roce 2021 na 0,6 % v loňském roce.

„Přestože v Německu došlo v loňském roce k 16% poklesu registrací nových elektrických nákladních vozidel, byla právě v této zemi registrována polovina všech vozidel z Evropské unie (829). Trojciferné registrace byly kromě Německa vloni evidovány ve Švédsku (176), Francii (166), Španělsku (160) a Nizozemsku (145). Nejvyšší podíl těchto vozidel dosáhlo vloni Švédsko (2,92 %), Dánsko (1,82 %) a Nizozemsko s Německem (shodně 1,09 %). V České republice byla vloni registrována 4 nová elektrická nákladní vozidla. Ze zemí V4 pak byla vloni registrována v Polsku 6, v Maďarsku 4 a na Slovensku 2 elektrická nákladní vozidla,uvádí Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

V České republice bylo k 31. 12. 2022 registrováno celkem 10 bateriových elektrických vozidel kategorie N3 (vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg):
- 5 registrací bylo v roce 2022, 5 v roce 2021.
- Všechna jsou registrována jako nová.
- Všechna jsou registrována na firmy.
- Značky: VOLVO (5), FRAMO (3), MERCEDES-BENZ (1), RENAULT (1).
- Krajské registrace: hlavní město Praha (4), Středočeský kraj (3), Jihomoravský kraj (2), Královéhradecký kraj (1).

„Čistá mobilita v nákladní dopravě se v České republice zatím rozvíjí jen velmi pozvolna zvláště proto, že daná elektrická, případně vodíková, nákladní vozidla jsou opravdu velmi drahá,“ říká Jan Bezděkovský, pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu a dodává: „Přesto se jako stát musíme tímto tématem začít intenzivněji zabývat a hledat cesty, jak jít tomuto trendu i u nás více naproti. Vyžaduje to po nás totiž aktuálně připravovaná evropská legislativa k rozmisťování infrastruktury pro alternativní paliva. Aktuálně připravujeme poměrně zásadní aktualizaci Národního akčního plánu čisté mobility, která by měla toto téma šířeji obsáhnout. Předpoklad přitom je mít tuto strategii zpracovanou do konce letošního roku.“


Obrázek 2: Vývoj registrací nových nákladních vozidel v EU v období 2018–2022


Obrázek 3: Podíl registrací nových nákladních vozidel v EU v roce 2022

Aktualizovaná interaktivní grafika k registracím nových nákladních vozidel v zemích Evropské unie je k dispozici na webu www.cistadoprava.cz. V detailu lze mj. zjistit vývoj a stav v konkrétní zemi EU dle všech druhů paliv (pozn. mimo elektrická i hybridní, plynová, benzínová a naftová).

[1] ACEA: Fuel types of new trucks: electric 0.6%, diesel 96.6% market share full-year 2022
[2] CDV: Registrace nových nákladních vozidel v EU
[3] CDV: Registrace všech čistých vozidel v ČR dle NAP ČM

droj vstupních dat: ACEA, Čistá doprava, CDV, Ministerstvo dopravy
Grafy: Čistá doprava, CDV
Foto: Volvo
Odkaz: https://www.cistadoprava.cz/

Kontakt
Ing. Lukáš Kadula
+420 778 888 359, lukas.kadula@cdv.cz
Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.