Česká republika

Vývoj a srovnání registrací vozidel dle druhů paliv v České republice je k dispozici na následujících stránkách prostřednictvím interaktnivních sestav (Power BI). Aktualizace dat u všech čistých vozidel probíhá kvartálně, u nových pak měsíčně.

Registrace všech čistých vozidel v ČR
Registrace nových osobních vozidel v ČR
Výroba nových vozidel v ČR
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.