Evropská unie

Vývoj a srovnání registrací osobních, lehkých užitkových, nákladních vozidel a autobusů dle paliv v zemích Evropské unie je k dispozici na následujících stránkách prostřednictvím interaktnicních sestav (Power BI). Aktualizace dat u osobních vozidel probíhá kvartálně, ostatní pak ročně. Interaktivní sestavy jsou k dispozici také v angličtině, lze přepnout v zápatí (1-česky, 2-anglicky).

The interactive reports are also available in English, just switch in the footer (1-Czech, 2-English).

Registrace nových osobních vozidel v EU
Registrace nových lehkých užitkových vozidel v EU
Registrace nových nákladních vozidel v EU
Registrace nových autobusů v EU
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.