Ankety

Anketa zvyklosti při dobíjení elektrických vozidel by měla odpovědět na otázky jak často, případně kde uživatelé elektrických vozidel svá vozidla dobíjejí. Primárně nás zajímají respondenti, kteří užívají elektrická vozidla, ať již ta bateriová nebo plug-in hybridní. Pokud jste mezi nimi, děkujeme za vyplnění!

Zjišťování postojů firem a řidičů k elektromobilitě v České republice bylo součástí projektu realizovaného v roce 2019.


Externí odkazy