CK02000044 Progresivní rozvoj vodíkového hospodářství v dopravě ČR

Cílem projektu je vytvořit nástroje orgánům státní správy, zejména pak Ministerstvu dopravy (MD), Ministerstvu životního prostředí (MŽP) a Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO), pro efektivní a koncepční rozvoj vodíkové mobility, především s ohledem na využití nízkoemisního vodíku. Vodíkové hospodářství v dopravě ČR je v kontextu projektu chápáno jako nástroj pro plnění závazků ČR o snižování emisí CO2 a v dlouhodobém horizontu jako nástroj pro snižování závislosti na zahraničních energetických zdrojích v dopravním sektoru ČR.

Doba řešení projektu: 01/2021–06/2024

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.
OznačeníNázevTermín dosažení
ONávrh rozvoje vodíkového hospodářství v dopravním sektoru v souladu se strategickými dokumenty a aktuálnímu stavu technologie12/2022
NmetSNástroj pro stanovení měrných emisí pro různé technologie výroby a přepravy vodíku12/2023
NmetSVývoj výstavby veřejných plnících stanic vodíku do r. 205006/2024
NmapSoubor map plnících stanic v ČR s progresivním vývojem do r. 205012/2023
OMapová vrstva aktuálního stavu vodíkových plnících stanic pro resortní mapu a mezinárodní databáze12/2023
OStudie možností zásobování plnících stanic nízkoemisním vodíkem, způsoby výroby a distribuce vodíku a požadavky na ekonomickou udržitelnost procesu.06/2024
ONízkoemisní vlaky v Libereckém, Ústeckém a Karlovarském kraji06/2024
Centrum výzkumu Řež s.r.o. (Hlavní příjemce)
ÚJV Řež, a. s.
EGÚ Brno, a.s.
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Výsledky ke stažení

 Soubor map plnících stanic v ČR s progresivním vývojem do r. 2050 ( 117 MB)

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.