CK02000044 Progresivní rozvoj vodíkového hospodářství v dopravě ČR

Cílem projektu je vytvořit nástroje orgánům státní správy, zejména pak Ministerstvu dopravy (MD), Ministerstvu životního prostředí (MŽP) a Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO), pro efektivní a koncepční rozvoj vodíkové mobility, především s ohledem na využití nízkoemisního vodíku. Vodíkové hospodářství v dopravě ČR je v kontextu projektu chápáno jako nástroj pro plnění závazků ČR o snižování emisí CO2 a v dlouhodobém horizontu jako nástroj pro snižování závislosti na zahraničních energetických zdrojích v dopravním sektoru ČR.

Doba řešení projektu: 01/2021–06/2024

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.
OznačeníNázevTermín dosažení
ONávrh rozvoje vodíkového hospodářství v dopravním sektoru v souladu se strategickými dokumenty a aktuálnímu stavu technologie12/2022
NmetSNástroj pro stanovení měrných emisí pro různé technologie výroby a přepravy vodíku12/2023
NmetSVývoj výstavby veřejných plnících stanic vodíku do r. 205006/2024
NmapSoubor map plnících stanic v ČR s progresivním vývojem do r. 205012/2023
OMapová vrstva aktuálního stavu vodíkových plnících stanic pro resortní mapu a mezinárodní databáze12/2023
OStudie možností zásobování plnících stanic nízkoemisním vodíkem, způsoby výroby a distribuce vodíku a požadavky na ekonomickou udržitelnost procesu.06/2024
ONízkoemisní vlaky v Libereckém, Ústeckém a Karlovarském kraji06/2024
Centrum výzkumu Řež s.r.o. (Hlavní příjemce)
ÚJV Řež, a. s.
EGÚ Brno, a.s.
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Výsledky ke stažení

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Provoz webových stránek je realizován za finanční podpory Ministerstva dopravy v rámci programu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací. Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.