Stanice

Jedním z klíčových prvků pro rozvoj čisté dopravy je infrastruktura. K dispozici je řada vizualizací, pomocí mnoha filtrů, které jsou součástí pravidelně aktualizovaných interaktivních sestav, lze zjistit řadu zajímavých detailů.

Veřejné dobíjecí stanice v ČR
Česká republika
Veřejné dobíjecí stanice v EU
Evropská unie
Rozvoj v ČR
Rozvoj v ČR
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.