Emise CO₂ 2022 v ČR: Progresivní Volvo, premiantem Renault – srovnání nejprodávanějších značek

Tisková zpráva

11. ledna 2022, Brno

V uplynulém roce si v oblasti osobních vozidel připsaly nejvíce registrací značky Škoda (33 %), Hyundai (10 %) a Volkswagen (8 %). Jak je na tom český trh a jednotlivé značky z pohledu průměrných emisí oxidu uhličitého? Přinášíme srovnání 20 nejvíce registrovaných značek osobních vozidel v České republice, jejichž celkový tržní podíl představoval v uplynulém roce 95 %.

„V roce 2022 vzrostly meziročně průměrné emise CO₂ u nových osobních vozidel o 1,5 % na 138 g/km, dvanáct značek se dostalo pod tuto hranici. Lídrem mezi nejregistrovanějšími značkami v České republice v oblasti průměrných emisí CO₂ byl v uplynulém roce Renault se 123 g/km, následoval Peugeot 125 g/km a Suzuki 125 g/km, které neobhájilo první pozici z roku 2021. Z dvaceti uvedených značek jich sedm emise CO₂ meziročně snížilo, nejvíce Volvo, o 4,5 %, u kterého téměř každé 6. nově registrované osobní vozidlo bylo s externím dobíjením (10,5 % plug-in hybridní a 4,5 % bateriové elektromobily). Za meziročním růstem průměrných emisí stojí pravděpodobně více faktorů: ať se jedná o opětovný růst podílu SUV a terénních vozidel na 44,6 %, pokles podílu malých vozidel na 13,4 %, ale také stále velmi nízký podíl vozidel s nulovými lokálními emisemi, který je s 2 % ve srovnání mezi zeměmi Evropské unie jedním z nejnižších vůbec,“ říká Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

Vývoj emisí CO₂

U nově registrovaných osobních vozidel byly v roce 2022 evidovány průměrné emise oxidu uhličitého 138 gramů na ujetý kilometr, meziročně +1,5 %, vývoj v období 2010–2022 je uveden v grafu.

U nově registrovaných lehkých užitkových vozidel byly v roce 2022 evidovány průměrné emise oxidu uhličitého 217 gramů na ujetý kilometr, meziročně +1,4 %, vývoj v období 2010–2022 je uveden v grafu.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., vytvořilo z dat Svazu dovozců automobilů novou interaktivní sestavu k emisím CO₂ nových osobních a lehkých užitkových vozidel, která je k dispozici na webu Čistá doprava https://www.cistadoprava.cz/emise-co₂/. Detailní informace o registracích nových osobních vozidel s alternativním pohonem jsou součástí zprávy zveřejněné 9. ledna 2023: „Alternativní paliva 2022: Více LPG vozidel a bateriových elektromobilů, zájem o CNG znovu klesl.“

Pozn. Průměrné emise CO2 použité ve výše uvedených přehledech jsou stanoveny normou, na základě jednotného testovacího cyklu. Reálné emise mohou být významně (pozitivně i negativně) ovlivněny jízdním stylem konkrétního řidiče a technickým stavem vozidla. Skutečné emise v reálném provozu pak dosahují obvykle vyšších hodnot mj. s ohledem na zatížení vozidla, atmosférické podmínky, profil trasy, intenzitu provozu apod.

Zdroj vstupních dat: SDA
Grafy a infografika: CDV

Kontakt

Ing. Lukáš Kadula
+420 778 888 359, lukas.kadula@cdv.cz
Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.