Q1 2023: V EU se meziročně prodalo o 43 % více elektromobilů, jak je na tom Česko?

Tisková zpráva

19. dubna 2023, Brno

  • V zemích EU bylo v Q1 2023 registrováno 320 987 nových osobních bateriových elektrických vozidel, meziročně o 43,2 % více. Podíl na všech registracích se z 10,0 % zvýšil na 12,1 %.
  • V ČR bylo v Q1 2023 registrováno 1 338 nových osobních bateriových elektrických vozidel, meziročně o 70,5 % více. Podíl na všech registracích se z 1,7 % zvýšil na 2,4 %.
  • I přes nárůst počtu registrací bateriových elektromobilů byla v jejich podílu na celkových registracích Česká republika ve srovnání se zeměmi EU opět předposlední, za námi bylo s 1,8% podílem pouze Slovensko.
  • Český trh v Q1 2023 s novými osobními vozidly byl 11. největší mezi zeměmi EU, s těmi bateriovými elektrickými pak 18.


Obrázek 1: Počet a podíl registrací elektrických vozidel v zemích EU v Q1

V Q1 2023 bylo v zemích EU registrováno 2 650 711 nových osobních vozidel, meziročně o 17,9 % více. Nejvyšší podíl byl tradičně evidován u benzínových motorizací (37,4 %) před hybridními (HEV, 25,2 %), naftovými (15,0 %), bateriovými elektrickými (BEV, 12,1 %) a plug-in hybridními (PHEV, 7,1 %). Ostatní paliva, kde jsou zahrnuta elektrická vozidla s palivovými články, vozidla na zemní plyn, LPG, E85/etanol a další paliva, se na celkových registracích podílela 3,1 %. Meziročně nejvíce rostly registrace bateriových elektrických vozidel, které si připsaly + 43,2 %, naopak pokles o 3,6 % byl evidován u plug-in hybridních vozidel.


Obrázek 2: Vývoj podílů registrací nových osobních vozidel dle typu paliva v zemích EU v Q1

„Pokud bychom data z České republiky za první kvartál tohoto roku hodnotili izolovaně, pak lze konstatovat, že 1 338 nových osobních bateriových elektrických vozidel a v meziročním srovnání růst o 70,5 % nebyl špatný. Pozitivně se v tomto směru projevilo významné snížení cen automobilky Tesla, která se s 300 registracemi stala nejúspěšnější značkou mezi BEV v ČR, s 208 vozidly pak následovala Škoda, Volkswagen (181), Hyundai (141), BMW a Mercedes-Benz (oba 79). Vůbec nejregistrovanějším BEV byla Tesla Model Y s 220 vozidly, před Škoda ENYAQ (203) a Hyundai KONA (93). Při srovnání se zeměmi EU v podílu registrací BEV však výsledek prvního kvartálu 2,4 % řadí Českou republiku stále na předposlední místo, před Slovensko s 1,8% podílem. Ze zemí V4 byl v Polsku podíl BEV 3,3 %, v Maďarsku pak 5,6 %. Nejvyšší podíly BEV byly evidovány ve Švédsku (36,2 %), Finsku (31,4 %) a Dánsku (29,8 %),“ uvádí Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV).


Obrázek 3: Podíl registrací nových osobních BEV a PHEV v EU v Q1 2023

Aktualizovaná interaktivní grafika k registracím nových osobních vozidel v zemích Evropské unie je k dispozici na webu www.cistadoprava.cz. V detailu lze mj. zjistit vývoj a stav v konkrétní zemi EU dle všech druhů paliv (pozn. mimo bateriová elektrická i plug-in hybridní, hybridní, benzínová, naftová a ostatní).

[1] ACEA: New car registrations: +28.8% in March, battery electric 13.9% market share
[2] CDV, web Čistá doprava: Registrace nových osobních vozidel v EU
[3] CDV, web Čistá doprava: Registrace nových vozidel v ČR

Zdroj vstupních dat: ACEA, Čistá doprava, CDV, Ministerstvo dopravy, SDA
Grafy: Čistá doprava, CDV
Odkaz: https://www.cistadoprava.cz/

Kontakt
Ing. Lukáš Kadula
+420 778 888 359, lukas.kadula@cdv.cz
Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Provoz webových stránek je realizován za finanční podpory Ministerstva dopravy v rámci programu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací. Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.