V červnu bylo v Česku registrováno přes 1 500 nových osobních bateriových elektromobilů, jejich podíl dosáhl téměř 7 %

Tisková zpráva

1. července 2024, Brno

Během měsíce června bylo v Česku registrováno přes 1 500 nových osobních bateriových elektromobilů, jejich podíl dosáhl téměř 7 %, což jsou v obou sledovaných parametrech doposud nejvyšší hodnoty. Celkem je na českých silnicích provozováno více než 27 600 bateriových elektrických vozidel kategorie M1, během první poloviny letošního roku se jejich počet zvýšil o 5+ tisíc, k dispozici mají přes 5 200 veřejných dobíjecích bodů, vyplývá z aktualizovaných informací webu Čistá doprava, které vycházejí ze zdrojových dat Ministerstva dopravy.

Podruhé v historii bylo v Česku během jednoho měsíce registrováno přes tisíc nových osobních bateriových elektromobilů (BEVs). Doposud nejvíce registrací nových BEVs bylo evidováno v prosinci 2020 (1 159), tento výsledek byl tehdy ovlivněn především registracemi Škoda Enyaq (741), která byla uváděna jako novinka na trh (pozn. z dat Ministerstva dopravy a grafu uvedeného níže je zřejmé, že podstatná část tehdy registrovaných BEVs byla z ČR vyvezena – aktuálně je z daného měsíce v provozu 700+ BEVs). Během června tohoto roku byl tento dosavadní rekord překonán, když bylo v Česku registrováno více než 1 500 BEVs – významně se na tomto výsledku podílela Tesla, která si v uvedeném měsíci připsala 62% podíl na trhu, s odstupem a 8% podílem následovalo Volvo, Hyundai a Škoda (oba 5% podíl).

„V Česku bylo na konci června v provozu více než 27 600 bateriových elektrických vozidel kategorie M1, což vzhledem k 6,6+ mil. provozovaných osobních vozidel představovalo podíl 0,42 %. Červnový podíl registrací BEVs dosáhl téměř 7 %, což je spolu s absolutním přírůstkem vyšším než 1 500 BEVs doposud nejvíce. Z dat, která máme k dispozici, lze přičíst tento výsledek více faktorům, za všechny lze zmínit odloženou poptávku v prvním kvartálu a postupný náběh Záručního programu ELEKTROMOBILITA Národní rozvojové banky, který byl spuštěn v průběhu března. Zpravidla silný závěr kvartálů má pak tradičně Tesla, která v červnu registrovala přes 900 nových vozidel a připsala si 62% podíl na trhu s osobními bateriovými elektromobily. Z 954 registrovaných vozidel bylo 595 Tesla Model 3 a 359 Tesla Model Y. Nejvíce (31 %) BEVs bylo v červnu registrováno v hl. m. Praze, 15 % pak v Jihomoravském, 12 % ve Středočeském a 10 % v Moravskoslezském kraji,“ uvádí Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.

Podle posledních veřejně dostupných informací z Národní rozvojové banky (NRB, stav k 25. červnu 2024) bylo od spuštění Záručního programu ELEKTROMOBILITA NRB podepsáno 1 954 smluv, 132 žádostí bylo schváleno (před podpisem) a 446 žádostí bylo v řešení. Bližší informace k programu jsou k dispozici na webu: https://www.nrb.cz/produkt/elektromobilita/.

Z celkem 5 201 provozovaných veřejných dobíjecích bodů v Česku bylo 3 778 běžných (72,6 % AC), 1 111 výkonných s rychlým dobíjením (21,4 % DC do 149 kW) a 312 vysoce výkonných s velmi rychlým dobíjením (6,0 %). „Ačkoliv současný stav dobíjecí infrastruktury u nás není vůbec špatný, určitě je zde prostor pro zlepšení, a to zejména pokud jde o podíl vysoce výkonných dobíjecích stanic. Na rozvoj tohoto typu dobíjení se do velké míry zaměřuje dotační Program Doprava 2021–2027 (OPD3) a věříme, že díky postupné realizaci projektů v příslušných výzvách tohoto programu dosáhneme v příštích třech letech dalšího zkvalitnění naší sítě dobíjecích stanic,“ uvádí Jan Bezděkovský, pověřenec ministra pro čistou mobilitu z Ministerstva dopravy. Aktuální informace k výzvám na podporu infrastruktury pro alternativní paliva jsou k dispozici na webu www.opd3.opd.cz.

Provoz webových stránek www.cistadoprava.cz je realizován za finanční podpory Ministerstva dopravy v rámci programu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací.

Zdroj vstupních dat: Statistické přehledy Ministerstva dopravy, Národní rozvojová banka, web Čistá doprava Texty a obrázky: Centrum dopravního výzkumu, www.cistadoprava.cz

Kontakt
Ing. Lukáš Kadula
+420 778 888 359, lukas.kadula@cdv.cz
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Provoz webových stránek je realizován za finanční podpory Ministerstva dopravy v rámci programu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací. Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.