V Česku jezdí 13 185 elektromobilů, využívají přes 2 600 dobíjecích bodů

Tisková zpráva

3. listopadu 2022, Brno

K 30. září 2022 bylo v České republice registrováno 13 185 osobních bateriových elektrických vozidel (BEV kat. M1), za 9 měsíců letošního roku se jejich počet zvýšil o 42 % (+3 887). Celkem bylo v Centrálním registru vozidel evidováno 22 402 BEV: 8 172 kat. L, 13 185 kat. M1, 138 kat. M3, 845 kat. N1, 1 kat. N2, 9 kat. N3 a 52 BEV zařazených jako ostatní.

Nejregistrovanější bateriová elektrická vozidla dle kategorie a značky:

  • Kategorie L: HECHT (2 362), AKUMOTO (518), SUPER SOCO (403)
  • Kategorie M1: ŠKODA (2 931), TESLA (1 791), VOLKSWAGEN (1 571)
  • Kategorie M3: SOR (68), ŠKODA (41), SOLARIS (18)
  • Kategorie N1: ALKE' (136), NISSAN (104), RENAULT (103)
  • Kategorie N2: FIAT (1)
  • Kategorie N3: VOLVO (4), FRAMO (3), GAUSSIN (1), RENAULT (1)

Během uplynulých devíti měsíců bylo v České republice registrováno 3 887 osobních bateriových elektrických vozidel kategorie M1, v meziročním srovnání (leden–září) se jedná o 89% nárůst registrací. „Více než 26 % letošních registrací tvořila ojetá vozidla, z 1 020 letos registrovaných ojetých vozidel byly nejčetněji zastoupené značky TESLA (222), BMW (220) a VOLKSWAGEN (136). Vloni za celý rok je v registru evidováno 727 ojetých elektromobilů, předloni pak 318,“ dodává Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

typu-paliva
Obrázek 1: Nejčetněji registrovaná osobní bateriová elektrická vozidla kat. M1 v ČR dle značky [stav k 30. 9. 2022]

Téměř 39 % osobních elektromobilů je registrováno v hl. m. Praze (5 086 vozidel), následuje Středočeský (2 750) a Jihomoravský kraj (1 221).

V Česku je přes 2 600 veřejných dobíjecích bodů

Podle aktuálních dat uváděných Evropskou observatoří pro alternativní paliva je v České republice v současnosti 2 653 veřejných dobíjecích bodů, 70 % z nich se střídavým proudem (AC; 1 861), 30 % se stejnosměrným proudem (DC; 792). Celkem 115 dobíjecích bodů je pak s velmi rychlým dobíjením 150+ kW (z toho 18 dobíjecích bodů s 350+ kW). „Jsem rád, že tato data ukazují, že za poslední rok došlo v České republice, pokud jde o rozsah sítě dobíjecích stanic, k významnému pokroku a že se zde již naplno projevuje dotační podpora poskytnutá ze strany našeho resortu v posledních třech letech,“ říká Jan Bezděkovský, pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu a dodává:

Tabulka 1 Počet veřejně přístupných dobíjecích bodů dle kategorizace AFIR [zdrojová data: EAFO]
tabulka

Oficiální seznam veřejných dobíjecích stanic z Evidence dobíjecích stanic (podle § 6 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách) zveřejňuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. K 30. 6. 2021 bylo v této evidenci 2 033 veřejných dobíjecích bodů, interaktivní sestava z této evidence je k dispozici na webu Čistá doprava.

Optimalizace veřejné dobíjecí infrastruktury v ČR

Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury by neměl být nahodilý, ale systematický a koncepční. K tomuto rozvoji má ambici přispět webová aplikace Optimalizace veřejné dobíjecí infrastruktury v ČRí, která je jedním z výstupů Metodiky rozvoje dobíjecí infrastruktury v ČR. Metodika byla certifikovaná Ministerstvem dopravy a je bezplatně k dispozici na webu Centra transferu technologií. Aplikaci a metodiku vytvořilo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., v rámci řešení projektu „Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů“, který byl podpořen Technologickou agenturou ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+. Projekt byl řešen v letech 2021–2022 a jeho výstupy budou zveřejněny v prvním čtvrtletí 2023 na webu Čistá doprava, aplikace pak bude k dispozici zde: https://www.cistadoprava.cz/mapy/ev. Jak přitom upozorňuje Jan Bezděkovský, Ministerstvo dopravy bylo do daného projektu od začátku aktivně zapojeno: „Aktuálně pracujeme na tom, jak s jeho výstupy dále pracovat v rámci příštích výzev našeho dotačního programu OPD, abychom zajistili, že rozvoj dobíjecí infrastruktury v Česku bude do budoucna systematičtější než doposud.“

Ukázka webové aplikace Optimalizace veřejné dobíjecí infrastruktury v ČR
Obrázek 2 Ukázka webové aplikace Optimalizace veřejné dobíjecí infrastruktury v ČR

Česko je v podílu elektromobilů stále na chvostu, za námi jen Slovensko

„V období leden–září 2022 bylo v zemích Evropské unie registrováno 717 tisíc bateriových elektrických vozidel (BEV), meziročně o 26 % více. Zatímco vloni ve stejném období představoval podíl na všech registrovaných vozidlech 7,6 %, letos 10,6 %. S 2,0% podílem BEV patří letos České republice předposlední příčka, za námi s 1,7% podílem skončilo jen Slovensko. Ze zbývajících zemí V4 byl v Polsku evidován 2,5% podíl BEV, v Maďarsku pak 4,0 %. Nejvyšší podíly BEV byly letos evidovány ve Švédsku (28,4 %), Nizozemsku (20,4 %) a Dánsku (17,9 %),“ doplňuje Jindřich Frič z CDV.

Obrázek 3 Podíl registrací nových osobních bateriových elektrických vozidel v zemích EU v období leden-září 2022
Obrázek 3 Podíl registrací nových osobních bateriových elektrických vozidel v zemích EU v období leden-září 2022

CDV novým členem Elektromobilní platformy

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., bylo na říjnovém zasedání řídicího výboru jednomyslně přijato za člena Elektromobilní platformy, z. s. Platforma aktivně působí v České republice od začátku roku 2022. Její členové patří mezi hlavní aktéry v oblasti elektromobility: ČEZ, ŠKODA AUTO, PRE, E.ON, České vysoké učení technické v Praze, Sdružení automobilového průmyslu, Teplárny Brno, Technická univerzita v Liberci a Centrum dopravního výzkumu. Členská základna se bude dále rozšiřovat, více informací na www.ePlatforma.cz.

Zdroj vstupních dat: Čistá doprava, Ministerstvo dopravy, Evropská observatoř pro alternativní paliva, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Evropská asociace výrobců automobilů, Elektromobilní platforma
Grafy, tabulky: Čistá doprava, CDV
Odkaz: https://www.cistadoprava.cz/

Kontakt

Ing. Lukáš Kadula
+420 778 888 359, lukas.kadula@cdv.cz
Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.