V roce 2022 se bateriové elektromobily v EU podílely na prodejích 12,1 %, jak jsme na tom v ČR?

Tisková zpráva

2. února 2023, Brno

  • V EU se v roce 2022 registrovalo více než 1,1 milionu bateriových elektrických vozidel (BEV), tj. 12,1% podíl; ostatní paliva: benzín: 36,4 %, HEV: 23,1 %, nafta: 16,2 %, PHEV 9,5 %, LPG: 2,8 %, NGV: 0,2 %.
  • V ČR se v roce 2022 registrovalo téměř 4 tisíce BEV, tj. 2,1% podíl; ostatní paliva: benzín: 56,4 %, nafta: 22,6 %, HEV: 14,6 %, LPG: 2,1 %, PHEV 1,8 %, NGV: 0,4 %.Obrázek 1: Vývoj registrací nových osobních vozidel dle typu paliva v zemích EU

„V roce 2022 bylo v zemích Evropské unie registrováno přes 1,1 mil. nových osobních bateriových elektrických vozidel (BEV), meziročně o 28 % více. Zatímco v roce 2021 představoval podíl na všech registrovaných vozidlech 9,0 %, vloni se zvýšil na 12,1 %. S 2,1% podílem BEV patřila v roce 2022 České republice předposlední příčka, za námi s 1,8% podílem skončilo jen Slovensko. Z dalších zemí V4 byly loni BEV zastoupeny v Polsku 2,7 % a v Maďarsku 4,2 %. Nejvyšší podíly BEV byly loni evidovány ve Švédsku (33,0 %), Nizozemsku (23,3 %) a Dánsku (20,8 %). Za zmínku rozhodně stojí vývoj podílu naftových vozidel, které se loni v zemích EU podílely na registracích už jen 16,4 %. Pokud bude zachován trend z posledních let, tak v letošním roce by mohl být v zemích EU registrován podobný počet nových naftových osobních vozidel jako těch bateriových elektrických,“ uvádí Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i.Obrázek 2: Vývoj podílů registrací nových osobních vozidel dle typu paliva v zemích EU

„V podílu registrací nových bateriových elektrických vozidel nepatří Česká republika k premiantům, na druhou stranu veřejná dobíjecí infrastruktura se nám myslím poměrně čile rozvíjí, a to zejména pokud jde o rychlodobíjecí stanice, kde patříme ve srovnání s ostatními státy EU mezi jedny z nejlepších.“ Komentuje aktuální stav Jan Bezděkovský, pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu a dodává: „Uvědomujeme si však, že je třeba dále zintenzivnit výstavbu tzv. ultrarychlých stanic o výkonu 150 kW a více, a to zejména na dálniční síti. Ministerstvo dopravy chce proto skrz výzvy v Operačním programu Doprava v následujících letech investovat do infrastruktury pro alternativní paliva celkem 6 miliard korun.“

Veřejné subjekty aktuálně mohou čerpat dotace v rámci Národního programu Životní prostředí na pořízení elektromobilů, jedná se o Výzvu č. 3/2022: Ekomobilita. Získat lze např. až 300 tisíc v případě osobních bateriových elektrických vozidel a až 500 tisíc v případě elektrických vozidel s vodíkovými palivovými články kategorie M1. Bližší informace k uvedené výzvě zde.Obrázek 3: Podíl registrací nových osobních bateriových elektrických vozidel v EU v roce 2022

Aktualizovaná interaktivní grafika k registracím nových osobních vozidel v zemích Evropské unie je k dispozici na webu www.cistadoprava.cz. V detailu lze mj. zjistit vývoj a stav v konkrétní zemi EU dle všech druhů paliv (pozn. mimo elektrická i plynová, benzínová a naftová). Vývoj registrací nových osobních bateriových elektrických vozidel v zemích Evropské unie v období 2017–2022 je uveden v následujícím grafu.

Obrázek 4: Vývoj registrací nových osobních bateriových elektrických vozidel v EU

Detailní informace k registracím n„Alternativní paliva 2022: Více LPG vozidel a bateriových elektromobilů, zájem o CNG znovu klesl“, souhrnné informace k elektromobilům pak ve zprávě z 19. ledna 2023: „V Česku jezdí 14 316 osobních elektromobilů, 77 % je registrováno na firmy“.

Zdroj vstupních dat: Čistá doprava, ACEA, Ministerstvo dopravy, Národní program Životní prostředí
Grafy: Čistá doprava, CDV
Odkaz: https://www.cistadoprava.cz/

Kontakt

Ing. Lukáš Kadula
+420 778 888 359, lukas.kadula@cdv.cz
Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.