Vloni v Česku přibylo 6 640 nových osobních bateriových elektromobilů, dosáhly 3% tržního podílu – v zemích EU již přes 16 %

Tisková zpráva

5. ledna 2024, Brno

V České republice byl v roce 2023 zaregistrován historicky nejvyšší počet nových bateriových elektrických vozidel. Podle kategorií se jednalo o 6 640 osobních vozidel, 353 lehkých užitkových vozidel, 10 nákladních vozidel a 6 elektrobusů, vyplývá z aktualizovaných informací webu Čistá doprava, které vycházejí ze zdrojových dat Svazu dovozců automobilů a Ministerstva dopravy.

Nejregistrovanější bateriová elektrická vozidla dle kategorie a značky v roce 2023:
- osobní vozidla: TESLA (1 618), ŠKODA (1 442), VOLKSWAGEN (607)
- lehká užitková vozidla: MERCEDES-BENZ (63), FORD (56), VOLKSWAGEN (48)
- nákladní vozidla: VOLVO a MERCEDES-BENZ (oba 4), FORD a FUSO (oba 1)
- elektrobusy: SOR (4), IVECO BUS (2)

„Nová osobní elektrická vozidla vloni zaznamenala zatím nejvyšší tržní podíl, když ta bateriová dosáhla 3 % (6 640 ks), plug-in hybridní pak 2,6 % (5 653 ks) a bylo registrováno také 16 vozidel s vodíkovým palivovým článkem. Naopak plynová osobní vozidla si meziročně pohoršila, LPG vozidla tvořila 1,6% podíl (3 502 ks), CNG pak 0,2 % (456 ks), což ne nejnižší podíl od roku 2011 také díky postupnému ukončení nabídky nejprodávanější Škody Octavie G-TEC (viz zpráva zde). I přes rostoucí trend registrací nových bateriových elektrických vozidel však Česká republika v jejich podílu patří stále na chvost mezi zeměmi EU, když za námi bylo pouze Chorvatsko a Slovensko (viz zpráva zde),“ uvádí Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu (CDV). Podpořit rozvoj elektromobility má aktuální Výzva "Záruka Elektromobilita" Ministerstva průmyslu a obchodu z Národního plánu obnovy na podporu nákupu elektromobilů a pořízení a výstavbu dobíjecích stanic, ve které je alokováno 1,95 miliardy korun. Bližší informace jsou k dispozici zde.

Dále jsou uvedeny informace k bateriovým elektrickým vozidlům (BEVs) v členění osobní, lehká užitková, nákladní vozidla a elektrobusy.

Osobní vozidla

V roce 2023 bylo v České republice registrováno 6 640 nových osobních BEVs, meziročně o 70,6 % více, tržní podíl dosáhl 3 %. Značky Tesla, Škoda a Volkswagen registrovaly v uvedeném období nejvíce nových osobních bateriových elektrických vozidel. Detailní informace obsahuje uvedená infografika.

„Pokud se podíváme na celkové počty osobních bateriových vozidel v registru – včetně ojetin, tak v České republice je v provozu bezmála 22,5 tis. vozidel kategorie M1, nejpočetněji jsou zastoupeny značky Škoda, Tesla, Volkswagen, BMW, Hyundai a Mercedes-Benz. Z pohledu celého vozidlového parku osobních vozidel kategorie M1 ta bateriová elektrická tvoří 0,34 %,“ dodává Kadula. Jak jsou jednotlivé značky v registru vozidel zastoupeny od roku 2010 až do roku 2023 lze vysledovat v níže uvedené dynamické vizualizaci. Bližší informace k celkovým počtům elektrických a plynových vozidel napříč kategoriemi, kraji atp. zveřejní CDV na webu Čistá doprava na přelomu ledna a února.

Lehká užitková vozidla

V roce 2023 bylo v České republice registrováno 353 nových lehkých užitkových BEVs, meziročně 2,6x více, tržní podíl dosáhl 1,5 %. Značky MERCEDES-BENZ (63), FORD (56), VOLKSWAGEN (48) registrovaly v uvedeném období nejvíce nových lehkých užitkových BEVs.

Nákladní vozidla

V roce 2023 bylo v České republice registrováno 10 nových nákladních BEVs, meziročně o 6 více. Po 4 registracích si připsalo VOLVO a MERCEDES-BENZ, po jedné pak FORD a FUSO.

Elektrobusy

V roce 2023 bylo v České republice registrováno 6 nových elektrobusů (4x SOR, 2x IVECO BUS), meziročně o 34 méně.

NOVINKA na webu Čistá doprava!
Palivová kalkulačka orientačně srovnává roční náklady na pohonné hmoty vozidel dle druhu paliva, vstupní ceny jsou aktualizovány k lednu 2024.

Zdroj vstupních dat: web Čistá doprava, Svaz dovozců automobilů, Ministerstvo dopravy
Grafika: Čistá doprava, CDV
Odkaz: https://www.cistadoprava.cz/

Kontakt
Ing. Lukáš Kadula
+420 778 888 359, lukas.kadula@cdv.cz
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.