Vozidla

Vývoj registrací vozidel dle paliv s důrazem na čistou dopravu u nás a v zemích Evropské unie. K dispozici je řada vizualizací, pomocí mnoha filtrů, které jsou součástí pravidelně aktualizovaných interaktivních sestav, lze zjistit řadu zajímavých detailů.

Registrace nových osobních vozidel v ČR
Registrace nových osobních vozidel v EU
Emise CO2
Nárazové zkoušky elektromobilů
obrazok24
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.