Vozidla

Vývoj registrací vozidel dle paliv s důrazem na čistou dopravu u nás a v zemích Evropské unie. K dispozici je řada vizualizací, pomocí mnoha filtrů, které jsou součástí pravidelně aktualizovaných interaktivních sestav, lze zjistit řadu zajímavých detailů.

Registrace nových osobních vozidel v ČR
Česká republika
Registrace nových osobních vozidel v EU
Evropská unie
Emise CO2
Emise CO2
Nárazové zkoušky elektromobilů
Nárazové zkoušky elektromobilů
obrazok24
Ekologické zkoušky automobilů
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.