Optimalizace veřejné dobíjecí infrastruktury v ČR
Vytvořili jsme webovou aplikaci, která vytipovává vhodné lokality pro umístění nových veřejných dobíjecích stanic s přihlédnutím k jejich výkonovým parametrům.

Tiskové zprávy


Odborné články, konference, rozhovory


Externí novinky


Vítáme Vás na stránkách Čistá doprava.

Česká republika pokračuje v cíli zvýšit podíl čistých vozidel na českých silnicích prostřednictvím aktualizovaného Národního akčního plánu čisté mobility. Hlavní ambicí našeho webu je poskytnout široké veřejnosti aktuální informace z oblasti čisté dopravy - data k vozidlovému parku, dobíjecí a plnící infrastruktuře jak v Česku, tak i v zemích Evropské unie.

V anketách zjišťujeme postoje veřejnosti k aktuálním tématům. Pro odbornou veřejnost je pak určena sekce projekty. Chcete-li být v obraze, můžete si požádat o zasílání novinek. Budeme také rádi za zpětnou vazbu.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Ankety

Anketa: Zvyklosti při dobíjení elektrických vozidel
Ankety: Postoje firem a řidičů k elektromobilitě v ČR

Vozidla

Registrace všech čistých vozidel v ČR
Registrace nových osobních vozidel v EU
Emise CO2
Nárazové zkoušky elektromobilů

Stanice

Veřejné dobíjecí stanice v ČR
Veřejné dobíjecí stanice v EU

Naše další aktivity

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.