Optimalizace veřejné dobíjecí infrastruktury v ČR
Vytvořili jsme webovou aplikaci, která vytipovává vhodné lokality pro umístění nových veřejných dobíjecích stanic s přihlédnutím k jejich výkonovým parametrům.

Tiskové zprávy


Odborné články, konference, rozhovory


Externí novinky

CATL letos zahájí sériovou výrobu baterií M3P
Nová chemie článků údajně nabízí nižší náklady než baterie na bázi niklu a kobaltu a má vyšší hustotu energie (cca 10-20 %) než články s fosforečnanem lithným a železem (LFP). Technologie M3P umožní elektrickému vozidlu ujet 700 km na jedno nabití v kombinaci s technologií CATL nové generace baterií. CATL je v současnosti největším světovým výrobcem baterií. Mezi zákazníky patří kromě Tesly také Volkswagen, BMW, Ford a další. Společnost má dominantní postavení na trhu LFP baterií.
Zdroj: reuters.com (EN, 24. 3. 2023)
Tesla odhaluje statistiky nabíjení: Téměř 2 miliony relací denně
Po světě jezdí přibližně 4 miliony elektromobilů Tesla, kumulativní celkový nájezd všech modelů se blíží 129 miliardám km, což představuje přibližně 32 250 km na vozidlo. Vozidlový park zaznamená v průměru 1,9 milionu dobíjení denně. Mezi jednotlivými dobíjeními (AC i DC) ujedou vozidla v průměru 105 km (zlomek jejich reálného dojezdu). Tesla uvádí, že týdenní počet relací Supercharging činil 1,5 milionu (přibližně 214 000 denně) a že síť v roce 2022 poskytla přibližně 9 TWh elektřiny. To by znamenalo, že týdně je průměrná stanice Supercharger využita přibližně 320krát, zatímco jedno nabíjecí stání je využito 35krát. Průměrná doba relace se postupně snižuje (např. díky vyšším dobíjecím výkonům, předehřívání baterie) a v současné době se pohybuje kolem 27,5 min.
Zdroj: insideevs.com (EN, 13. 3. 2023)

Vítáme Vás na stránkách Čistá doprava.

Česká republika pokračuje v cíli zvýšit podíl čistých vozidel na českých silnicích prostřednictvím aktualizovaného Národního akčního plánu čisté mobility. Hlavní ambicí našeho webu je poskytnout široké veřejnosti aktuální informace z oblasti čisté dopravy - data k vozidlovému parku, dobíjecí a plnící infrastruktuře jak v Česku, tak i v zemích Evropské unie.

V anketách zjišťujeme postoje veřejnosti k aktuálním tématům. Pro odbornou veřejnost je pak určena sekce projekty. Chcete-li být v obraze, můžete si požádat o zasílání novinek. Budeme také rádi za zpětnou vazbu.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Ankety

Anketa: Zvyklosti při dobíjení elektrických vozidel
Ankety: Postoje firem a řidičů k elektromobilitě v ČR

Vozidla

Registrace všech čistých vozidel v ČR
Registrace nových osobních vozidel v EU
Emise CO2
Nárazové zkoušky elektromobilů

Stanice

Veřejné dobíjecí stanice v ČR
Veřejné dobíjecí stanice v EU

Naše další aktivity

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.